De waarde van uw personeel

Ontdek uw verborgen kapitaal

Wij zijn CES

Wij leveren Citizens Employability Solutions. We ontwikkelen programma’s op basis van drie pijlers:

1) Persoonlijke begeleiding

Talentontwikkeling, preventieve en curatieve programma’s, (bij-)scholing, begeleiding en persoonlijke coaching. Voor een vitale workforce waarin iedereen uniek is en niemand een nummer.

2) Wet- en regelgeving

Profijtelijke inzet van werkgevers- en werknemersregelingen, soepele begeleiding bij verzuim en modern seniorenbeleid. Voor een optimale aanwending van uw budget voor personeelskosten.

 

For Life

3) Maatwerk projecten

Employability oplossingen voor maximaliseren van potentieel, zelfredzaamheid, zingeving en welzijn. We stellen graag het individuele carrièreperspectief centraal en stemmen dit af op de belangen van de werkgever. Voor een prettige, respectvolle en soepele samenwerking.

CES FOR LIFE

In het kort

De corona crisis heeft een flinke impact gehad op de werkgelegenheid, maar ook daarvoor hadden we al te maken met maatschappelijke uitdagingen rond deze kwestie. Richard Both van CES for LIFE legt uit in het TV programma “Zo kan het Ook” hoe deze problemen kunnen worden aangepakt.

AANPAK

CES for LIFE heeft een aantal succesvolle trajecten achter de rug om ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ (een verzameling van verschillende mentale en fysieke problematieken) trajecten aan te bieden om ‘uit te stromen’.

Dat kan naar verschillende ‘eindstations’ zijn, maar centraal in de methodiek staat dat iedere kandidaat ‘gedetacheerd’ wordt. Zodat hij / zij niet meer in een uitkeringssituatie zit, en daarmee meer zelfvertrouwen krijgt. Het betreft een concept dat bestaat uit een aantal elementen, waardoor er een integrale benadering plaats vindt. Het gaat bijvoorbeeld dus ook over schuldhulpverlening, huisvesting, leren, eigen bedrijf starten, etc.

Er worden verschillende (gecertificeerde) meetinstrumenten gebruikt om de mentale en fysieke gesteldheid van mensen te meten. In de methodiek staat het ‘welzijn’ van mensen centraal, te bereiken via een betere ‘zingeving’ en ‘zelfredzaamheid’. Dat gebeurt via verschillende stappen, die zo maar een paar jaar kunnen duren omdat bij elke ‘positieverbetering’ er ook een andere detachering kan volgen.

Circulair maatwerkproject