Ziekteverzuim: feiten, cijfers en aanbevelingen

Ziekteverzuim

Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld € 250,- euro tot wel € 400,- per dag. Veel geld, dus is het zaak dat de duur van het verzuim in de hand gehouden wordt.

Waaruit bestaan deze kosten?

 

U hebt te maken met directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening (faalkosten).

Een rekensom

Hieronder een voorbeeld van een kostenopstelling, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB 2016 en CBS 2018).

 

Gemiddelde kosten p/dag verzuimende werknemer:

 

Loondoorbetaling

153,-

Kosten vervanging

146,-

Verlies productie/dienst

  43,-

Kosten arbodienstverlening

  60,-

Verzuimbegeleiding

     8,-

T O T A A L

410,-

Gemiddeld ziekteverzuim Nederland in 2018: 4,3% (cijfers CBS 2018)

 

Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 43 werden verzuimd wegens ziekte. 

Overigens zal bij 15% van alle werknemers dit leiden tot (dreigend) langdurig verzuim (CBS 2018). 

Topvijf branches met hoogste verzuim:

Gezondheid/welzijnszorg (6,9%)
Industrie (6,1%)
Vervoer/opslag (5,9%)
Onderwijs (5, 9%)
Bouwnijverheid (4,4%)

Aandachtspunten in tijdsdimensie.

Een paar indicatoren die leiden tot de totale kosten van duurzame verzuim (de lijst is niet limitatief):

  • Loondoorbetaling bij ziekte is 24 maanden: de zogenaamde “wachttijd” WIA;
  • Re-integratie kosten na 1 jaar in 80% van de gevallen: > 4.000.- euro t.b.v. re-integratiebureau en daarnaast ook gemiddeld 8 maanden (loon) voordat een externe re-integratie wordt bereikt;
  • Na twee jaar wellicht WIA uitkering = opslag op de Werkhervattingskas (WhK: totale loonsom bedrijf);
  • Verzekeren van loonkosten na 2 maanden eigen beheer: premie van uw verzekeringspolis.

Hoe houdt u dit in de hand?

Bij ons kan de werkgever vanaf dag 1 de begeleiding laten doen door een Casemanager. Deze handelt niet solistisch, maar zet iedere stap in overleg met de HR afdeling of de direct leidinggevende. De begeleiding is oplossingsgericht en de medewerker staat centraal.

Uitgangspunt is bereiken van een win-win situatie voor werknemer en werkgever.
Uiteraard wordt een goed dossier opgebouwd voor het UWV, maar liever voorkomen we dat het verzuim lang duurt. Onze begeleiding is gericht op in beweging komen en zo snel als mogelijk weer hervatten in eigen (aangepast werk) of extern als het eerste niet mogelijk blijkt.

 

Onze Casemanager is:

  • Adviseur van de direct leidinggevende van de zieke werknemer;
  • Thuis in de wet- en regelgeving Poortwachter (WVP) en Burgerlijk Wetboek (met name art. 7:629/ 7:658 a B.W.);
  • Contactpersoon tussen bedrijfsarts en alle relevante (externe) partijen maakt deel uit van team van casemanagers, coaches en arbeidsdeskundigen.

 

Zo kunnen we altijd snel extra interventies zoals een arbeidsdeskundig onderzoek of werkplekonderzoek inzetten.

020 280 94 90

Ons kantoor is gevestigd aan de Gyroscoopweg 146 te Amsterdam. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op onze vestiging of uw lokatie.

Share it