Wet Compensatie Transitievergoeding: een meevaller!

Blog visual

Misschien is het u ontgaan, maar vanaf 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding in werking getreden. Een wet die werkgevers een mooi bedrag kan opleveren.

In dit artikel vatten we de inhoud van de wet in begrijpelijke taal voor u samen, geven we aan hoe u met terugwerkende kracht van deze wet kunt profiteren en attenderen we u op de mogelijkheid om te profiteren zonder dat u de hele bureaucratische exercitie hoeft uit te voeren.

Waarom is de wet er gekomen?

Sinds 2015 moet de werkgever bij ontslag de werknemer een vergoeding meegeven. Een ontslagvergoeding.

 

Waarom heette deze vergoeding transitievergoeding? Dat was omdat deze vergoeding oorspronkelijk bedoeld was om de werknemer de middelen te geven zich voor te bereiden op een nieuwe baan, bijvoorbeeld door een opleiding te gaan volgen. Deze transitievergoeding geldt nog steeds, hoewel sinds 1 januari 2020 in aangepaste vorm.

De meeste werkgevers konden er wel mee uit de voeten

Maar wat werkgevers wel onrechtvaardig vonden, was dat deze ontslagvergoeding ook wettelijk was voorgeschreven, als iemand na twee jaar ziek uit dienst ging. Hij had dan al twee jaar gezorgd voor loondoorbetaling, hij had al heel wat verzuimkosten gehad, en als daarbovenop nog eens een forse transitievergoeding kwam, voelde dat als een onterechte opeenstapeling van kosten. Veel werkgevers kozen er daarom voor om de dienstbetrekking na twee jaar om te zetten in een zogenaamd slapend dienstverband. De werknemer stond nog wel als werknemer geregistreerd, maar ontving geen loon meer. Er hoefde op deze manier geen transitievergoeding te worden betaald. Maar voor de werknemer was dit niet prettig.

De Wet Compensatie Transitievergoeding is bedoeld om aan deze situatie een einde te maken.

Wat houdt de wet in?

Iedere werkgever die in het verleden – dat wil zeggen vanaf 1 juli 2015 – een ontslagvergoeding heeft betaald, omdat de werknemer twee jaar lang zijn werk niet meer kon doen door ziekte of gebrek, kan zijn geld (gedeeltelijk) terugkrijgen. Natuurlijk zijn er allerlei details en voorwaarden, maar hier komt het in hoofdzaak op neer.

Het maakt in het algemeen gesproken niet uit of die werknemer formeel ontslagen is, of dat er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband. Als de ontslagvergoeding is uitbetaald vòòr 01 juli 2015 is compensatie niet meer mogelijk.

Ook werkgevers die na 1 april 2015 zo’n transitievergoeding meegeven aan een zieke werknemer, kunnen dit bedrag op basis van deze wet terugkrijgen.

Hoe werkt het?

De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Natuurlijk moeten er formulieren worden ingevuld en er moeten bewijsstukken verzameld worden. Ook gelden er strikte termijnen. Aanvraag voor compensatie van Transitievergoeding uit het verleden moet gebeuren tussen 1 april en 1 oktober 2020. Voor nieuwe dossiers geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

CESforlife houdt zich al jaren bezig met de teruggave van belastingen en vergoedingen die ten onrechte door het UWV bij werkgevers worden geïnd. Wij kennen het UWV en onze experts kunnen de aanvraag van A tot Z voor u regelen. Zo weet u dat het goed komt en loopt u ook niet het risico een termijn te verliezen.

020 280 94 90

Ons kantoor is gevestigd aan de Gyroscoopweg 146 te Amsterdam. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op onze vestiging of uw lokatie.

Share it