Tips

Indien u personeel heeft of heeft gehad met in onze lijst opgesomde indicaties, dan is een kosteloze scan zeker aan te bevelen. Waarschijnlijk kunt u profiteren van tal van regelingen (over de laatste 5 jaar).

 

WIA/WAO

Personeel dat vanaf 2010, met of zonder beperkingen, een WIA/WAO beschikking heeft gekregen en het werk geheel of gedeeltelijk in de periode 2015 t/m 2019 heeft hervat.

 

WW bij ouder dan 50 jaar

Personeel dat vanaf 2014 vanuit een WW- of andere uitkeringssituatie is aangenomen en bij indiensttreding respectievelijk ouder dan 56 jaar was of vanaf 18 jaar. Dit geldt tevens voor proefplaatsingen vanuit het UWV, Id-banen (In- of Doorstroom) of via een re-integratiebureau.

 

Wajong

Medewerkers met een Wajong status die tussen 2014 en heden in dienst waren of nog zijn.

 

Dyslexie, ADHD of autisme

Jongeren jonger dan 18 jaar of jongeren van 18 jaar en ouder die zijn aangenomen en problemen hebben ondervonden bij het volgen van lager, middelbaar of voortgezet onderwijs. Denkt u dan aan dyslexie, autisme, gedoubleerd op school, speciaal onderwijs, psychische klachten, ADHD, of anderszins.

UWV vergoede werkplek

Werkplek aanpassingen vanaf 2015 die voor een medewerker op advies van een Arbo-arts of ander adviesbureau zijn verricht of waarvoor het UWV vergoeding heeft verstrekt om medische klachten te verlichten. Denk hierbij aan Computerbrillen of grotere beeldschermen, aangepaste bureaus of werkbanken, aangepaste werkschoenen, speciale auto- of bureaustoelen enz.

 

Bedrijfsovername met personeel

Bij bedrijfsovername en/of reorganisatie/fusie ook personeel overgenomen?

 

Structurele ziekte

Werknemers die wegens ziekte langer dan 6 maanden zijn uitgevallen.

 

Senioren

Hebt u nog 61/62 jaar en ouderen in dienst? Zij kunnen dan naar 50% van hun huidige wekelijkse uren; u blijft maandelijks 50% betalen (de overheid betaalt bijna 4 jaar het aanvullende deel waardoor de oudere werknemer op 90% van het netto maandloon blijft).

020 280 94 90

Ons kantoor is gevestigd aan de Gyroscoopweg 146 te Amsterdam. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Share it