Drie tips voor de werkgever inzake thuiswerken

Thuiswerken

Vanuit huis werken is een duurzame trend. Net zoals op de werkvloer, is ook op de thuiswerkplek de werkgever verplicht te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

 

Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd (zie B.W.). Wilt u weten waar zo’n thuiswerkplek wettelijk aan moet voldoen, of wat nu precies uw verantwoordelijkheid als werkgever is? In dit kader beantwoordt CESforlife een aantal veelgestelde vragen rondom thuiswerken.

 

Spoiler: Regel losse toetsenborden.

1. Thuiswerken met alleen een laptop is niet toegestaan.

Het is de bedoeling dat bij een thuiswerkplek het toetsenbord en beeldscherm niet aan elkaar verbonden zijn. Er is òf sprake van een apart beeldscherm òf van een los toetsenbord. In de Zoom- en Teams-gesprekken die de afgelopen (Corona) maanden gevoerd zijn, gaat minimaal 50% van de werknemers “in de fout”, is de inschatting
van ministerie van SoZaWe. Daar is de werkgever verantwoordelijk voor.

Als er meer dan 2 uur per week thuisgewerkt wordt is de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek. Hieronder vindt u een goede samenvatting van de wet- en regelgeving rondom thuiswerken.

2. RI&E’s zijn niet compleet 

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit doet de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheids klachten en ongevallen tot een minimum te beperken (bron: Arboportaal).

 

In mei dit jaar heeft de Vereniging van Hogere Veiligheidskundigen (NVHV) een nieuwe format RI&E opgesteld. Men is bij medewerkers die regelmatig thuiswerken langs geweest om de thuiswerkplek te inventariseren. Zo zijn in deze RI&E foto’s te zien van diverse studeerkamers en zolder werkplekken.

 

Tip: Laat een update van de RI&E maken.

3. Thuiswerken bevordert herstel

 

In de afgelopen tijd heeft de vereniging verschillende zieke werknemers met energetische en/of fysieke klachten thuis opgezocht, gesproken en bestudeerd. Zij zijn door het thuiswerken veel beter in staat om op te bouwen in uren en taken. Dat komt vooral door:

  • geen energieverlies door het reizen;
  • er zijn meer en kwalitatief betere herstelmomenten tussendoor. Even kunnen liggen (rugklachten), in de tuin zitten, 
stukje fietsen of wandelen, iets hobbymatigs doen als muziek maken of lezen;
  • de werktijd kan eenvoudiger over een langere tijd verspreid worden. In plaats van 8 uur achtereen: nu 8 uur verdeeld over de dag;
  • beter in staat om te concentreren. Er is geen afleiding van collega’s in de kantoortuin;
  • de output is hoger omdat er meer focus is, minder overleg en vergaderingen en minder sociale interactie.

Human capital

Flexibilisering van werkplekken is niet meer weg te denken in de moderne bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor de zogeheten ‘flexible workforce’: een methode om effectief en efficient de bemensing van de eigen organisatie vorm te geven. Daarin is heel veel mogelijk; ook met uw bestaande personeel. Met vragen of voor advies, kunt u altijd bij ons terecht.

Share it