ARBO en COVID-19

In deze coronacrisis wordt u als werkgever geconfronteerd met veel vragen en keuzes. Ook op het gebied van arbodienstverlening. Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u beantwoord.

 

Wanneer mijn werknemer daadwerkelijk besmet is met het corona-virus, geldt dit dan als een normale ziekmelding?

Ja.

 

Wanneer de werknemer besmet is, is er sprake van de gewone regels rondom ziekte. Werkgever en werknemer zullen zich gewoon aan de verzuimprocedure moeten houden. Er geldt een loonbetalingsplicht.

Moet ik loon doorbetalen als mijn werknemer niet op zijn of haar werkplek wil werken, vanwege het risico op besmetting?

Nee.

 

Werknemer is in dit geval niet ziek. Het is belangrijk om te achterhalen waar deze angst vandaan komt bij uw werknemer. Probeer waar mogelijk in overleg te gaan met uw werknemer en de angst weg te nemen en wellicht passende maatregelen te treffen, zoals het aanbieden van beschermingsmiddelen tijdens het werk. Wanneer werknemers alsnog niet willen werken, wordt dit gezien als werkweigering. De loondoorbetalingsplicht geldt in zo’n situatie niet. Het is wel van belang dat werknemer op de hoogte wordt gesteld van de gevolgen van werkweigering.

Waar ben ik als werkgever verantwoordelijk voor als mijn werknemers thuiswerken? 

 

De maatregelen vanuit het RIVM en de overheid dragen werkgevers op om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. De Arbowetgeving schrijft een aantal belangrijke punten voor, waar een werkgever verantwoordelijk voor is:

  • Goede werkplek (stoel, tafel, verlichting etc.);
  • Arbeidsomstandigheden van de werknemer thuis;
  • Aanwijzingen en voorlichting over de inrichting van een werkplek met beeldscherm;
  • Controle op en voorkomen van te hoge werkdruk en bovenmatige werkuren.

Juist nu! Creëer extra budget

Laat ons uw personeelsdossiers kosteloos op uw locatie analyseren, zodat wij u een voorspelling kunnen geven over zowel het proces en het resultaat. Wij zijn 100% onafhankelijk. Door onze parate dieptekennis is extra druk op uw HRM/ P&O expertise minimaal. 

020 280 94 90

Ons kantoor is gevestigd aan de Gyroscoopweg 146 te Amsterdam. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op onze vestiging of uw lokatie.

Voordelen Employee Value Scan

+ Extra netto liquiditeit

+ Minder afhankelijk van banken/financiers

+ Toepasselijk instrument bij overnames of verkoop

+ Tool om loonkosten duurzaam te verlagen

Share it